O nás

Spolek NaKole, z. s. založený v roce 2006 je nevládní, nepolitickou organizací, která vznikla s cílem podporovat cyklistickou dopravu ve městech a propojovat stejně smýšlející osoby. Věnuje se aktivitám, které směřují ke zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu a aktivní mobilitu ve městech a regionech ČR. 

Reaguje na současné potřeby a změny ve společnosti, pojímá téma cyklodopravy v širším záběru a v souvislosti s čistou mobilitou, rozvojem měst a jejich udržitelnosti.

V posledních letech je slyšet čím dál více o plánování udržitelné mobility. Podpora aktivních módů dopravy a úprava veřejného prostoru přirozeně souvisí také s klimatickými plány a energetickými koncepcemi. Proto plánování opatření pro podporu cyklistické dopravy a pěších nemůže stát osamoceně, ale být integrované do celé řady dokumentů. Také proto spolupracujeme s celou řadou dalších partnerů


Spolek NaKole, z.s. se oddělil z původního cestovatelského portálu nakole.cz, který zůstal zachován a nabízí široké veřejnosti zejména tipy na výlety a informace určené pro cykloturistiku.

Informace o provozovatelích původního webu nakole.cz

Obsah obrázku klipart

Popis byl vytvořen automaticky
Menu